Μενού

Double-K WiFi

Social Login και εργαλεία WiFi Marketing για το Ξενοδοχείο, την Καφετέρια ή οποιοδήποτε χώρο παρέχει δωρεάν Internet στους επισκέπτες.

Προσφέρετε δωρεάν Internet στους επισκέπτες σας, προβάλετε διαφημιστικό μήνυμα και συλλέξτε στοιχεία για τις επόμενες digital διαφημιστικές σας ενέργειες. 

 

 

Η υπηρεσία Double-K WiFi περιλαμβάνει:

 

  • Login με διεύθυνση e-mail και καταχώρησή της στην βάση δεδομένων.
  • Login με λογαριασμό facebook και καταχώρηση της διεύθυνσης email στην βάση δεδομένων.
  • Δυνατότητα κατά το facebook login, να ζητήστε από τους επισκέπτες να μοιραστούν την facebook σελίδα του χώρου σας.
  • Προαιρετικό like στην facebook σελίδα του χώρου σας. 
  • Έκθεση των επισκεπτών σε διαφημιστικό μήνυμα κατά την ολοκλήρωση του login. 
  • Δυνατότητα διαφορετικού διαφημιστικού μηνύματος για τους επισκέπτες που συνδέονται πρώτη φορά και για εκείνους που επανασυνδέονται (First Time Users - Returning Users).
  • Δυνατότητα περιορισμού διάρκειας και ταχύτητας σύνδεσης.
  • Dashboard πελάτη για την εποπτεία των στατιστικών σύνδεσης επισκεπτών, την διαχείριση βάσης δεδομένων για newsletter campaigns και την επεξεργασία διαφημίσεων & login σελίδων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα πακέτα εγκατάστασης και συνδρομής στην υπηρεσία Double-K WiFi.