Μενού
Edision Progressive Nano HD

Edision Progressive Nano HD

Edision

  • €4290


  • Δορυφορικός δέκτης HD
  • 2 είσοδοι USB
  • έξοδος HDMI
  • Full High Definition (άναλυση ως 1080p)

Σχετικά προϊόντα